Systemy dociepleń


ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System), czyli złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku, zwany był wcześniej bezspoinowym systemem ociepleń (BSO), a jeszcze wcześniej metodą lekko-mokrą. Podstawą idei docieplenia budynku, jest zmniejszenie przepływu ciepła między pomieszczeniami wewnątrz budynku a środowiskiem zewnętrznym, nie wyłączając także przepływu wilgoci.


Istotą tego systemu jest zamontowanie w odpowiedni sposób i na odpowiednio przygotowanym podłożu, elementów - warstw materiałów kompatybilnych i współpracujących ze sobą a stanowiących termoizolację oraz wierzchnią ochronną warstwę elewacji. Przykładowy skład ETICS przedstawiony jest na poniższym rysunku.

Przed rozpoczęciem prac dociepleniowych, wykonawca powinien zapoznać się z dokumentacją związaną z systemem, w skład której wchodzą:


  • Europejska Ocena Techniczna ETA-13/0709   ATB TERM ST 
  • Instrukcja Technologiczna systemu - specyfikacja systemu ATB TERM ST 
  • Certyfikat zarządzania produkcją 
  • Deklaracja Właściwości Uzytkowych Systemu 
  • Karty Techniczne poszczególnych składników
  • Karty Charakterystyki wg REACH poszczególnych produktów
  • Atesty PZH