Dofinansownie ze środków Unii Europejskiej

dla firmy ADEXBUD


Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Podstawowym celem projektu jest uruchomienie wytwarzania rezultatów projektu tzn. unikalnego systemu dociepleniowego 3NAg - No Net Nano Argent. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie własnej innowacyjnej technologii produkcji Styrkleju Ag i Mineral Tynku Ag, które razem składają się na ww. system dociepleniowy. System dociepleniowy będzie wyróżniał się na rynku zastosowaniem nanosrebra zapewniającego właściwości sanityzujące oraz mikrorusztowaniem z włókien umożliwiającym rezygnację z siatki z włókna szklanego.

 

Wartości kwotowe:

  • Wartość projektu: 4 345 800,00 PLN
  • Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 390 190,00 PLN