Kleje i zaprawy budowlane


Nowość w ofercie marki ADEXBUD!

 

Cementowe zaprawy budowalne oraz kleje do glazury produkowane przy użyciu nowoczesnej, w pełni zautomatyzowanej linii technologicznej, w nowo oddanym Zakładzie Produkcyjnym ADEXBUD w Oświęcimiu

 

Nowe produkty pozwolą marce ADEXBUD towarzyszyć Ci na każdym etapie budowy czy remontu Twojego domu lub mieszkania

MEGA BETON B-20


Gotowa zaprawa betonowa

Mrozo- i wodoodporna zaprawa betonowa przeznaczona do wykonywania podkładów podłogowych zespolonych z podłożem   (grubości warstwy 25-150 mm ), podkładów podłogowych na warstwie rozdzielającej ( grubość warstwy 40 – 150 mm ) a także prowadzenia drobnych prac betoniarskich takich jak : osadzania słupków ogrodzeniowych , wykonywanie podbudowy pod krawężniki. Z zaprawy tej można wykonywać też inne drobne elementy wylewane bezpośrednio na budowie po uprzednim ułożeniu właściwego zbrojenia. Nadaje się do układania na wszystkich podłożach na spoiwach hydraulicznych oraz na warstwach paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Opakowanie : 25 kg

MURADEX M


Gotowa zaprawa murarska

Mrozo i wodoodporna Zaprawa do murowania wewnątrz i na zewnątrz klasy M5. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do wszelkich mineralnych podłoży budowlanych, dobrą urabialnością i wysoka wytrzymałością

MURADEX M nadaje się do wznoszenia ścian i filarów zbrojonych i niezbrojonych z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych, cementowych, betonowych, z betonu komórkowego itp.

Opakowanie : 25 kg

MURADEX T


Tradycyjna zaprawa tynkarska cementowo-wapienna; klasy CS II

Mrozo i wodoodporna zaprawa tynkarska przeznaczona jest do ręcznego wykonywania tynków cementowo-wapiennych na zewnątrz i wewnątrz budynków. Zaprawę tynkarską MURADEX T można stosować na wszelkie podłoża betonowe oraz murowane z elementów ceramicznych, kamienia naturalnego oraz na podłoża silikatowe, betony kruszywowe lekkie a także komórkowe.

Opakowanie : 25 kg

NIVELADEX


Uniwersalna zaprawa wyrównująca; klasy CT-C20-F5

Mrozo i wodoodporna zaprawa wyrównująca przeznaczona jest do naprawy i wypełniania ubytków w ścianach i podkładach podłogowych przed wykonywaniem prac izolacyjnych lub prac glazurniczych i innych prac wykończeniowych. Zaprawę można stosować także do wypełniania bruzd instalacyjnych na ścianach czy sufitach oraz rozkuć (np. przy ościeżnicach okiennych i drzwiowych, parapetach, urządzeniach sanitarnych), naprawy podłoży przed dalszymi pracami: tynkowaniem, wykonywaniem wylewek itp.. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zaprawę wyrównującą NIVELADEX można stosować na wszelkie podłoża betonowe oraz murowane z elementów ceramicznych, kamienia naturalnego oraz na podłoża silikatowe, betony kruszywowe lekkie i komórkowe, a także na jastrychy cementowe zwykłe i z ogrzewaniem podłogowym oraz tynki cementowo-wapienne

Może być stosowana do wykonania podkładu podłogowego. Znajduje zastosowanie do wyrównywania powierzchni ścian. Nie stosować na podłoża gipsowe. Stosowana przede wszystkim do wyrównywania podłoża (ścian i podłóg) przed przyklejaniem płytek ceramicznych, gresowych itp., przyklejaniem termoizolacyjnych płyt styropianowych i z wełny mineralnej oraz innych tego typu prac.

Opakowanie : 25 kg

KERADEX BASIC C1T


Mrozood­porna zaprawa klejąca do płytek klasy C1T

Profesjonalny klej cementowy o zmniejszonym spływie przeznaczony do przyklejania płytek ceramicznych o nasiąkliwości >3% do sztywnych, nieodkształcalnych podłoży na ścianach, sufitach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do stosowania w miejscach nie narażonych na znaczące odkształcenia na skutek zmian temperatury (występowanie naprężeń termicznych).

Przed nałożeniem zaprawy klęjącej KERADEX wszelkie nierówności podłoża należy zniwelować przy użyciu zaprawy wyrównującej NIVELADEX. Przed rozpoczęciem prac podłoża słabe lub chłonne zagruntować głęboko penetrującym preparatem gruntującym GRUNTOREX C-TECH+ (dawniej znanym pod nazwą: PLANOFLOOR PRIMER) , trudne podłoża o gładkiej powierzchni wymagające zwiększenia przyczepności zaleca się zagruntować środkiem gruntującym szczepnym GRUNTOREX WS GRIP (dawniej: PLANOFLOOR KONTAKT).


Opakowanie : 25 kg